Claim

Claim je právě takový propagační prostředek, jako je například slogan nebo další motta či hesla, který si vždy klient spojí s konkrétním produktem, protože si jej bude pamatovat. Nejvíce účinné je třeba takové heslo či slogan, které vyjadřuje i konkrétně služby nebo účinky daného prostředku. Většinou si tohoto můžete všimnout v reklamách, kdy se používají reklamní slogany, […]